ΔΤ ΔΕΥΑΒΑ: Εντοπισμός και Έλεγχος Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης 02.10.23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑΒΑ

Εντοπισμός και Έλεγχος Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης

Η ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Εντοπισμός και Έλεγχος Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης”, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α», την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Atlantica Caldera Beach, στο Γεράνι, Πλατανιά.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 και το ΠΔΕ.

Η πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύγχρονου Συστήματος Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ και ειδικότερα στη Δ.Κ. Πλατανιά. Με την ολοκλήρωσή της αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση υδατικών πόρων από την μείωση των διαρροών, καλύτερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, σε σταθερή πίεση, συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού στην περιοχή και μείωση του λειτουργικού κόστος γενικότερα.

Στόχος της ημερίδας είναι η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας αναφορικά με τη συγκεκριμένη πράξη και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του έργου που υλοποιείται στην περιοχή της Δ.Κ. Πλατανιά από τη ΔΕΥΑΒΑ και ανάλογων συστημάτων τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών που λειτουργούν άλλοι φορείς (ΟΑΚ Α.Ε., ΔΕΥΑ Πατρών κ.α.) και θα αναφερθούν τα αποτελέσματα και τα οφέλη από την εφαρμογή τους.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο κ. Ευτύχης Μαυρογένης, Πρόεδρος ΔΕΥΑΒΑ, ενώ στους εισηγητές περιλαμβάνονται η κ. Λία Νικολάου (ΟΑΚ Α.Ε.), η κ. Ειρήνη Καραθανάση (ΔΕΥΑ Πατρών), η κ. Αργυρώ Παρασκάκη (ΔΕΥΑΒΑ), ο κ. Πουλιέζος Τάσος, (Πολυτεχνείο Κρήτης) ο κ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, (Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου) και ο κ. Γιώργος Δελλής, (UW TECH HELLAS A.E. -EIS A.E.).

 

Για τη ΔΕΥΑΒΑ,

Μαυρογένης Ευτύχιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Share:

More Posts

Send Us A Message