Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Ελέγχουμε | Περιορίζουμε | Εξοικονομούμε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ

Η ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα υλοποίησε το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α’» προϋπολογισμού 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5092230.
Η πρόταση μελετήθηκε και υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ.

GALLERY

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του έργου
Η ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).