ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021. προϋπολογισμού 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ. Για την υλοποίηση της Πράξης εξασφαλίσθηκε […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’ “

Η ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα ανακοινώνει την προκαταρκτική διαβούλευση με πιθανούς αναδόχους και ενδιαφερόμενους των Τευχών Δημοπράτησης (Διακήρυξη και Παραρτήματα αυτής) της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’» με Κωδικό ΟΠΣ 5092230, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 […]

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΔΕΥΑΒΑ ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 644.800,00 με ΦΠΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ(ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 Η ΔΕΥΑΒΑ και η Ανάδοχος Ένωση Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ UW TECH HELLAS A.E – EIS A.E.» προχώρησαν σε υπογραφή […]

Πλατανιάς_ Σύστημα εντοπισμού διαρροών στην ΔΕΥΑΒΑ Χανιώτικα Νέα

Νέο έργο χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΒΑ που αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 προϋπολογισμού 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της  ΔΕΥΑΒΑ. Για την υλοποίηση της Πράξης εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση από […]

Σύστημα εντοπισμού διαρροών θα αποκτήσει η ΔΕΥΑΒΑ – Χανιώτικα Νέα

Στην αναβάθμιση του δικτύου της με ένα ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου των διαρροών προχωράει η ΔΕΥΑΒΑ. Η σύμβαση υπογράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης με τον προϋπολογισμό του έργου να φτάνει τις 644.800 ευρώ ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από τον “Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο”. Το σύστημα θα αφορά την τοπική Κοινότητα Πλατανιά. «Με το σύστημα αυτό […]