Υπεγράφη η σύμβαση εγκατάστασης συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ

Είναι προϋπολογισμού 644.800 με ΦΠΑ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του χρηματοδοτικού μηχανισμού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014Ò2021. Η ΔΕΥΑΒΑ και η Ανάδοχος Ένωση Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ UW TECH HELLAS A.E – EIS A.E.» προχώρησαν σε υπογραφή της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και […]