Χανιά | Ο Ευτύχης Μαυρογένης παρουσιάζει την ΔΕΥΑΒΑ και τα έργα της

Σε όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στον Δήμο Πλατανιά από την ΔΕΥΑΒΑ, αλλά και σε αυτά που δρομολογούνται, αναφέρεται σε επιστολή του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ευτύχης Μαυρογένης.

Ο κ. Μαυρογένης επισημαίνει πως στόχος της ΔΕΥΑΒΑ αλλά και του Δήμου Πλατανιά είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα.

Το μεγαλύτερο έργο της ΔΕΥΑΒΑ αφορά στην αναβάθμιση της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού και στην ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, προϋπολογισμού 8.000.000€.

Αναλυτικά, η επιστολή του προέδρου της ΔΕΥΑΒΑ Ευτύχη Μαυρογέννη αναφέρει:

«Η ΔΕΥΑΒΑ δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα, έχει την ευθύνη της ύδρευσης του Δήμου Πλατανιά, και της άρδευσης σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα αυτού. Ταυτόχρονα λειτουργεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) όπου συλλέγονται τα λύματα του αποχετευτικού δικτύου από την γέφυρα του Κλαδισσού μέχρι το Κολυμπάρι, δηλαδή όλου σχεδόν του κόλπου Χανίων (Δαράτσο, Γαλατάς, Αγία Μαρίνα, Πλατανιάς κλπ) αλλά και της ενδοχώρας (Ξαμουδοχώρι, Βουκολιές, Σπηλιά κλπ). Ακόμα διαχειρίζεται εννέα αντλιοστάσια λυμάτων και το αποχετευτικό δίκτυο που βρίσκονται εντός του Δήμου Πλατανιά. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο αγωγών (ύδρευσης/αποχέτευσης/άρδευσης) το οποίο συντηρεί και επισκευάζει. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια οργάνωσης. Νέα έργα που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση και περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις, επεκτάσεις, διασυνδέσεις όλων των κεντρικών αγωγών, την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων, την χάραξη νέων, την ενοποίηση των υπαρχόντων, στο πλαίσιο του masterplan της ΔΕΥΑΒΑ. Εμείς ως τωρινή διοίκηση συνεχίζουμε και επιτείνουμε τους σχεδιασμούς με βάση τις μελλοντικές ανάγκες. Όλοι οι αναγκαίοι βηματισμοί, υλοποιούνται με βάση έναν προγραμματισμό που φυσικά προϋπήρχε και εμείς τον επεκτείνουμε. Υλοποιούμε ένα MASTER PLAN το οποίο έχει δυναμική εξέλιξη και προσαρμογή.

Η ΔΕΥΑΒΑ για τις ανάγκες υλοποίησης των παραπάνω αναζητά συνεχώς νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και  υλοποιεί σημαντικά έργα αξιοποιώντας πόρους από ευρωπαϊκά ή κρατικά Προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα:

⦁ Υλοποιείται το έργο «Νέα έργα υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ σε περιοχές του Δ. Πλατανιά» προϋπολογισμού 3.000.000€, ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» το οποίο μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» και περιλαμβάνει τα υποέργα:

1. «Νέος αγωγός ύδρευσης Φουρνέ – Αλικιανός και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αλικιανού», το οποίο ολοκληρώθηκε

2. «Νέος αγωγός νερού ύδρευσης από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κολενίου στα δίκτυα ύδρευσης της παραλιακής ζώνης Δ.Ε. Κολυμβαρίου» με τον οποίο θα διαχωριστεί η υδροδότηση της χαμηλής παραλιακής ζώνης και θα εξασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση της υψηλής ζώνης της ΔΕ Κολυμβαρίου. Το έργο υλοποιείται και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου.

3. «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου ποιότητας στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ» για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης. Το έργο βρίσκεται στη φάση διαγωνισμού.

⦁ Ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας το έργο «Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών – Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης ,επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσης της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.» προϋπολογισμού 2.340.000€ ενταγμένο στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»(ΕΤΠΑ)» Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας υδρομάστευσης στο Σέμπρωνα, κατασκευή ταχυ-διυλιστηρίου για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού και νέο αγωγό από Σέμπρωνα μέχρι Βουκολιές. Με το έργο αυτό θα εξαλειφθούν τα προβλήματα στην ποιότητα του νερού της Δ.Ε. Βουκολιών, και όχι μόνο που παρουσίαζε η παλιά υδρομάστευση των Λαχιανών.

⦁ Το έργο «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης από Φουρνέ στα Μεσκλά», προϋπολογισμού 528.000€ ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης.

⦁ Το έργο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στην Τ.Κ. Μεσκλών & Τ.Κ. Καράνου του Δ. Πλατανιά για την ενίσχυση της ζώνης ΟΧΕ» προϋπολογισμού 186.000€, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» βρίσκεται στη φάση διαγωνισμού. Περιλαμβάνει αντικατάσταση δικτύου στην Τ.Κ. Μεσκλών και την κατασκευή 2 δεξαμενών ύδρευσης σε Τ.Κ. Μεσκλών και Τ.Κ. Καράνου.

⦁ Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπ. Εσωτερικών, ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης τα παρακάτω έργα:

1. «Αντικατάσταση αγωγού Ασκορδαλού – Λάκκοι» προϋπολογισμού 560.000€. (ολοκληρώθηκε)

2. «Αποκατάσταση γεωτρήσεων Ασκορδαλού» προϋπολογισμού 406.000€. (ολοκληρώθηκε)

3. «Αντικατάσταση αγωγού Ορθούνι-Καράνου» προϋπολογισμού 894.000€ (εκτελείται)

4. «Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ Τ.Κ. Ροδωπού» προϋπολογισμού 100.000€. (ολοκληρώθηκε)

5. «Επισκευή δεξαμενών ύδρευσης Δρομόνερου, Σελίου, Βατόλακκου, Φουντεράδο» προϋπολογισμού 64.000€ (ολοκληρώθηκαν).

6. «Επέκταση δυναμικότητας της μονάδας αφυδάτωσης της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ» προϋπολογισμού 220.000€ ολοκληρώθηκε και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση και πρόκειται να προκηρυχθούν για υλοποίηση το επόμενο διάστημα.

1. Το έργο «Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ» προϋπολογισμού 1.652.700€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

2. Το έργο «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ» προϋπολογισμού 540.000€, με χρηματοδότησης του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021)

3. Το έργο «Συμπληρωματικές υποδομές ύδρευσης στη Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δ. Πλατανιά» προϋπολογισμού 650.000€, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το οποίο περιλαμβάνει νέα δεξαμενή στα Πλακάλωνα, για την εξισορρόπηση της διανομής για να λυθεί μακροπρόθεσμα το πρόβλημα της ενδοχώρας του Κολυμβαρίου αλλά και εν μέρει του παραλιακού μετώπου.

Το μεγάλο όμως αναπτυξιακό έργο που χαρακτηρίζεται και εμβληματικό είναι η «Αναβάθμιση της εγκατάστασης του βιολογικού της ΔΕΥΑΒΑ και η ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση» προϋπολογισμού 8.000.000€. Το έργο αυτό εντάχθηκε το 2018 αρχικά στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και μετά από μία μακρά διαγωνιστική διαδικασία συμβασιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022. Μεταφέρθηκε και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΚ Α.Ε. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε! Το περιβάλλον το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Έχουμε λοιπόν ιερή υποχρέωση να το παραδώσουμε αν όχι καλύτερο πάντως στην ίδια κατάσταση.

Έτσι μετά την αναβάθμιση της, η νέα εγκατάσταση θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων άνω των 100.000 ισοδύναμων κατοίκων και με την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα μπορεί να παράγει έως 6.000 κυβικά ημερησίως ανακυκλωμένο νερό κατάλληλο για άρδευση προς χρήση των αγροτών μας. Πρωτοποριακό έργο για τα δεδομένα της Κρήτης.

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε επίσης η πρόταση της ΔΕΥΑΒΑ για το δίκτυο αποχέτευσης για την υλοποίηση του έργου: «Αύξηση της δυναμικότητας του ανατολικού κλάδου του αποχετευτικού δικτύου της ΔΕΥΑΒΑ» που περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού και ενός νέου αντλιοστασίου λυμάτων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.720.000€. Με το έργο αυτό αποφορτίζεται το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Πλατανιά από τα λύματα που προέρχονται από τη Νέα Κυδωνία, τα οποία θα προωθούνται με το νέο αντλιοστάσιο απευθείας στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ, προς όφελος των κατοίκων του Πλατανιά με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας από την μείωση αλλεπάλληλων αντλήσεων που απαιτούνταν προηγουμένως.

Επιπλέον έχουμε υποβάλλει κι άλλες μελέτες για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτση» που εφόσον δεν ενταχθούν θα τα υποβάλλουμε σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. (π.χ ΕΣΠΑ).

Αυτά αφορούν το νέο δίκτυο ύδρευσης Ψαθόγιαννου, το νέο Ροδωπιανό αγωγό, και το έργο νέος αγωγός Τίμιος Σταυρός – Δέμπλα.

Προγραμματίζουμε και μελετάμε 3 νέα έργα υποβοηθητικά του γενικότερου σχεδιασμού μας.

Α. Νέος αγωγός Αγία Τριάδα – Ποντικιανά – Σπηλιά και Κολυμπάρι, για τη διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε. Βουκολιών και Κολυμβαρίου

Β. Νέα μεγάλη δεξαμενή 2.000 κυβικών εξισορρόπησης στο Πολεμάρχι και

Γ. Νέος ξεχωριστός αγωγός άρδευσης από την παλιά υδρομάστευση Λαχιανών μέχρι το Πολεμάρχι, προκειμένου να ξεχωρίσει η άρδευση από την ύδρευση. Ταυτόχρονα συνυποβάλλαμε με τον Δήμο Κισσάμου το έργο ανακατασκευής της πηγής Μεσαυλίων και του αγωγού προς τα Δελιανά. Η αποκατάσταση του αγωγού αυτού θα μας δώσει εναλλακτικές πηγές υδροάρδευσης στην περιοχή Δελιανών και όχι μόνο. Με την επίλυση του προβλήματος αυτού σχεδιάζεται νέος αγωγός, που θα εξυπηρετεί τους διάσπαρτους οικισμούς του ηρωικού Κακόπετρου.

Η ενοποίηση των δικτύων, ο διαχωρισμός δικτύων άρδευσης – ύδρευσης, η επέκταση της αποχέτευσης, η επάρκεια ύδατος, η διασύνδεση των αγωγών, η εκμετάλλευση των φυσικών ροών για την αποφυγή ενεργοβόρων αντλήσεων είναι κύριο μέλημα μας. Μελετάμε ακόμα νέες προτάσεις προς ένταξη για επέκταση του δικτύου της αποχέτευσης.

Η καθημερινότητα του Δημότη είναι ένας μόνιμος αγώνας με συνέπεια και διάρκεια. Η αποκατάσταση των ζημιών, που με τα καινούρια δίκτυα θα περιοριστούν είναι το καθημερινό ζητούμενο της τεχνικής υπηρεσίας. Είτε έχει ήλιο είτε βρέχει καταρρακτωδώς, τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒΑ θα είναι εκεί για να αποκαθιστούν την ζημιά.

Μέχρι σήμερα τους -3- ο πρώτους μήνες του έτους έχουμε επέμβει για αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό διαμέρισμα Κολυμβαρίου 120 φορές, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πλατανιά 40 φορές, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βουκολιών 70 φορές και στο Δημοτικό διαμέρισμα Μουσούρων 65 φορές.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ για να μην μετακυλισθεί στο σύνολο του όλο το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας στην πλάτη του Δημότη.

Αναζητήσαμε προγράμματα, που έχουν να κάνουν με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αναζητούμε συμμαχίες για δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος ενεργειακής λειτουργίας σε διάφορα επίπεδα.

Αναβαθμίζουμε τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας προς τον Δημότη με την νέα ιστοσελίδα και την δυνατότητα να πληρώνει ο Δημότης με e-bill και με e-banking καθώς επίσης και να εξυπηρετείται με ηλεκτρονικό τρόπο, στο σύνολο των αιτημάτων του.

Καθιερώσαμε για πρώτη φορά κοινωνικό τιμολόγιο προκειμένου να ωφελούνται από μια επιπλέον κοινωνική προσφορά οι δημότες που έχουν πραγματική ανάγκη. Αποκτήσαμε επάρκεια ως τεχνική υπηρεσία ούτως ώστε ελέγχουμε στο σύνολο τους όλη την παραγωγή ενός έργου από την σύλληψη και τη μελέτη μέχρι την υποβολή για χρηματοδότηση και την υλοποίηση τους.

Υπάρχουν και προβλήματα που δεν τα έχουμε λύσει ή καθυστερεί η επίλυση τους.

Στην ομάδα της ΔΕΥΑΒΑ υπάρχει όμως αλληλεγγύη, κοινή συναντίληψη, όραμα αλλά και διάθεση για

επίλυση των προβλημάτων χωρίς να επαναπαυόμαστε.

Είμαστε μια μικρή ΔΕΥΑ με συνολικό περίπου προϋπολογισμό 4.000.000€ αλλά έχουμε μια τεράστια παραγωγή έργου συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 22.000.000€. Αυτή την στιγμή υλοποιούνται ή είναι προς υλοποίηση 16 χρηματοδοτούμενα έργα, και έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις για άλλα -4- που αναμένονται απαντήσεις.

Από μόνα τους τα στοιχεία αυτά φυσικά μιλούν.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια μας ο Δήμος Πλατανιά δεν είναι μόνο σύμβουλος και καθοδηγητής και διεκδικητής αλλά συμβάλλει τα μέγιστα στην ανεύρεση πόρων και στο συνολικό σχεδιασμό όλα αυτά τα χρόνια.

Είμαστε ανοικτοί και προσβλέπουμε στην συνεργασία όλων, στις προτάσεις για το μέλλον. Γιατί μέλλον χωρίς σχεδιασμό και όραμα δεν υπάρχει.

Καλούμε λοιπόν τους δημότες να συμμετέχουν με τις σκέψεις τους και τις προτάσεις τους στην δημιουργία καλύτερων υποδομών, που θα ωφελούν τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο, για τον Δημότη του Πλατανιά.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Μαυρογένης Ευτύχης

Share:

More Posts

Send Us A Message