ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014
Τηλ: 2821084000 Fax:  2821084010
E-mail: info@deyava.gr
Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 Πληροφορίες: Παρασκάκη Αργυρώ
ΓΕΡΑΝΙ,    13-03-2023
  ΠΡΟΣ:Μ.Μ.Ε.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Η ΔΕΥΑΒΑ ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’»,

με Κωδικό ΟΠΣ 5092230,

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 520.000,00€ μη συμπ. ΦΠΑ ή 644.800,00 με ΦΠΑ

Η ΔΕΥΑΒΑ και η Ανάδοχος Ένωση Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ UW TECH HELLAS A.E – EIS A.E.» προχώρησαν σε υπογραφή της Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021.

Η πράξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ. Περιλαμβάνονται συνολικά 610 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών, διατάξεις ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από έναν (1) τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και δύο (2) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) και δύο (2) σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου (ΤΣΥΧ) σε επιλεγμένες ακραίες θέσεις του δικτύου της παραλίας Πλατανιά (εντός ζώνης).

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν προμήθειες φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητές συσκευές εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητές ράβδους ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων.

Τέλος, αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους.

Η πρόταση μελετήθηκε και υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ  Μαυρογένης Ευτύχης προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η υλοποίηση του σύγχρονου συστήματος Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών, το οποίο θα επιτρέψει στην υπηρεσία να επιβλέπει καλύτερα το δικτύου της, να παρακολουθεί την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, να μειώσει τις απώλειες, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση αυτού του πολύτιμου πόρου και στην ορθολογική διαχείριση του .

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ,

Μαυρογένης Ευτύχιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Share:

More Posts

Send Us A Message